Danmark Hurtigste Internet

Handelsvilkår for private

Disse vilkår beskriver abonnementsaftalen der er gældende for løbende køb af en eller flere tjenester leveret af Gigabit ApS.

Alle betalinger skal foregå online med følgende betalingskort:

Dankort / VISA-Dankort

VISA

VISA Electron (Dansk)

EuroCard / MasterCard

JCB

Maestro

Abonnementet fornyes automatisk hver tredje måned og kan opsiges til udgangen af en abonnementsperiode med én måneds varsel. Abonnementet er dog uopsigeligt de første 3 måneder i bindingsperioden, som gælder fra leveringstidspunktet. Alle betalinger opkræves forud for 3 måneder af gangen. I tilfælde af forbrugsafhængige tjenester faktureres de normalt månedsvis bagud. Kvittering og ordrebekræftelse sendes til den e-mail kunden har oplyst.

Kunden er forpligtet til at holde betalingskortoplysningerne og alle andre personlige oplysninger opdateret via. kundelogin på www.gigabit.dk. Hvis en automatisk fornyelse bliver afvist uanset årsag bliver der fremsendt en faktura på email og/eller til den registrerede adresse pålagt et betalingsgebyr på 50 kroner og en betalingsfrist på 10 dage. Rykkergebyrer og morarenter fremgår af fakturaen. Hvis kunden kommer i restance er Gigabit ApS berretiget til at lukke helt eller delvist for tjenesterne uden kunden har ret til kompensation for en sådan periode. Gigabit ApS er også berretiget til at opkræve at genåbningsgebyr der vil fremgå af rykkerskrivelsen.

Der er en 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis kunden ved bestilling har fravalgt de 14 dages fortrydelsesret, og Gigabit ApS på den baggrund har påbegyndt leverancen af bestillingen helt eller delvist.

Router, kabler og andet udstyr leveret af Gigabit ApS ejes af Gigabit ApS og er kundens ansvar i abonnementsperioden. Sådan udstyr skal returneres ubeskadiget til Gigabit ApS ved ophør af aftalen. Hvis udstyret ikke er Gigabit ApS i hænde senest 14 dage efter ophør af aftalen faktureres kunden for det manglende eller beskadigede udstyr, hvilket udgør 1.000 kroner hvis intet andet er angivet.

I ordrebekræftelsen vil Gigabit ApS angive et forventet leveringstidspunkt. Kunden er indforstået med, at leveringstidspunktet kan afvige fra det angivne, da leveringen kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører. Gigabit ApS har ret til at hæve aftalen såfremt Gigabit ApS alligevel ikke er i stand til at levere forbindelsen uanset årsag og at der tidligere er angivet et forventet leveringstidspunkt.

Kunden må kun tilslutte udstyr til fibernettet der er leveret af Gigabit ApS. Såfremt udstyr skaber forstyrrelser på fibernettet er kunden forpligtet til at frakoble sådan udstyr og Gigabit ApS har ret til at lukke forbindelsen.

Kunden kan anmode Gigabit ApS om en fejlsøgning på forbindelsen. Hvis det viser sig en fejl skyldes kundens egne forhold eller eget udstyr kan Gigabit ApS fakturere kunden for udgifter i forbindelse med fejlsøgningen.

Kunden kan ikke kræve kompensation for afbrydelser i tjenesterne der varer samlet under to døgn. Ved afbrydelser over to døgn der skyldes Gigabit ApS kan kunden efter krav få en forholdsvis kompensation der modregnes i næstkommende opkrævning.

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen er Gigabit ApS berettiget til at hæve aftalen og/ eller afbryde forbindelsen til tjenesterne. Misligholdelse og/eller afbrydelse af tjenesterne fritager ikke kunden for betaling til Gigabit ApS og genåbning koster et gebyr. Kunden er erstatningsansvarlig for den skade misligholdelsen måtte påføre Gigabit ApS.

Væsentlig misligholdelse kan være (men ikke udtømmende):

  • Manglende betaling på trods af fremsendelse af rykkerbrev
  • Opgivelse af ukorrekte oplysninger ved oprettelse og flytning
  • TV-, telefon- og/eller netværksdeling med andre husstande
  • Kunden standser sine betalinger, begæres konkurs, på anden måde viser sig insolvent eller må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser
  • Kunden tilslutter udstyr til fibernettet der ikke er leveret af Gigabit ApS
  • Tjenesterne anvendes til kommerciel virksomhed, formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører kundens husstand
  • Kunden medvirker til spredning af virus, spam, uønsket post for modtageren, kædebreve og lignende
  • Gigabit ApS nægtes adgang til anlæg eller installationer
  • Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser
  • Kunden bryder gældende lovgivning

Gigabit ApS
Billedskærervej 8
5230 Odense M
Telefon: 71 99 22 30
E-mail: support@gigabit.dk
CVR-nr.: 32259790