Danmark Hurtigste Internet

Driftstatus

5. Dec 13:30: Driftsforstyrrelser i Nordsjælland kan give periodiske afbrydelser. Vi afventer ETA, fejlretning er påbegyndt.

8/10/18 : Eventyrkvarteret: Igangværende fejlretningsarbejde kan give små, korte afbrydelser.