Danmarks hurtigste Internet

Har jeres villaområde brug for fibernet?

Er du træt af langsomt internet og ustabil forbindelse?

Siden foråret 2017 har Gigabit haft kunder online på eget fibernet. Nettet udvides løbende i Hovedstadsområdet.

Hvorfor vælge fibernet fra Gigabit?

 • Alle i familien kan være online samtidigt – selv hvis de ser hver sin 4K Ultra HD film.
 • Supporten er teknisk kompetent på højt niveau.
 • Fibernet er den mest stabile teknologi på markedet
 • Fiberforbindelse er symmetrisk, så husstanden har mulighed for at
 • uploade og downloade med samme hastighed.
 • Huset bliver mere værd og nemmere at sælge. Internetforbindelse er et vigtigt parameter for mange familier ved huskøb: politiken.dk

Hvis 25 - 30% af grundejerne i et villaområde tilmelder sig et Gigabit fiberprojekt, kan det i langt de fleste tilfælde realiseres. Gigabit bygger fibernet efter princippet om, at det delvist finansieres af brugerne (crowfunding). Vi giver tilbage med op til fem års medfølgende 100/100 Mbps abonnement uden beregning.

Hvordan foregår det?

Først husstandsomdeles materiale om projektet sammen med en invitation til infomøde i nærområdet. Infomødet foregår fjorten dage til en måned før tilmeldingsfristen.

Ønsker man at være med i projektet, foregår tilmelding via hjemmesiden www.gigabit.dk - tast blot adressen i søgefeltet. Rettidig tilmelding sikrer fem års medfølgende 100/100 Mbps abonnement uden beregning. Betaling foregår ved tilmelding. Hvis der er for få tilmeldinger på en vej, etableres der ikke nødvendigvis fibernet der og tilmeldingsprisen returneres efterfølgende.

Når tilmeldingsdatoen er overstået, går projekteringsfasen i gang:

 • Vores projektingeniør planlægger den tekniske del.
 • Herefter søger projektingeniøren i samarbejde med projektlederen gravetilladelse og lægger planer for den praktiske del.
 • Projektleder står for at organisere og facilitere graveprocessen samt leder mandskabet sammen med deres formand.

Senest seks måneder efter tilmeldingsfristen er projektering og de nødvendige gravetilladelser på plads. Gigabit rykker nu ud med den styrede underboring. Vi bestræber os på at komme i gang så hurtigt som muligt, så i nogle områder kan gravningen påbegyndes allerede tre måneder efter tilmeldingsfrist.

Mandskabet går herefter i gang med at grave rør ned til fibernettet. Indvendigt kommer en tekniker og sætter en fiberboks samt et modem op. Udvendigt skydes et fiberrør med jordraket fra husets ydermur til fibernettet i fortovet.

Fiberkablet kan nu blæses og splidses, hvorefter kunden er online. Processen foregår i flere stadier, så nogle vil fx opleve at få indvendig installation op i god tid, inden fibernettet påbegyndes.

Hvad koster det?

Hvad koster det? Arbejdsløn til etablering af digital infrastruktur giver ret til håndværkerfradrag. Efter fradrag er prisen omregnet på månedsbasis ca. 145 kr./md. i 60 mdr. Tilmelding inden tilmeldingsfristen udløser fem års 100/100 Mbps abonnement uden beregning.

’Efternølerne’, som melder sig til efter fristen får 'kun' fire års medfølgende 100/100 Mbps abonnement, hvilket svarer til ca. 185 kr om måneden i 48 måneder efter håndværkerfradrag.

Priserne gælder villaområder, hvor der er flere end 250 potentielle kunder i nærområdet.

 • Etablering på egen grund til nærmeste husmur og indvendig installation af fiberboks og fibermodem: 12.000 kr. (Arbejdsløn udgør 11.200) Ekstra gravemeter kan tilkøbes.
 • Internet 100/100 Mbps i 5 år efter etablering: 0 kr (’Efternølere’ får 4 år.)
 • Opgradering til 1000/1000 Mbps: 99 kr./måned (12.297 kr. ved tilmelding og derefter 99 kr./md. i 57 mdr.)
 • Fast IP adresse: inkluderet
 • Ekstra IP adresse: 25 kr./måned per ekstra adresse
 • IPv6: inkluderet
 • Reverse DNS: gratis på forespørgsel

Opgradér til 1000/1000 Mbps for kun 99 kr./md. i den medfølgende abonnementsperiode.

Efter 60 måneder, ved udløb af det medfølgende abonnement, overgår abonnementsprisen til Gigabits gældende prisliste. Prisen er den samme som for vores mange tusinde øvrige fiberkunder.

Skal Gigabit etablere fibernet på din vej?

Gigabits eget fibernet har mange kunder online allerede. Vi har i april - maj 2018 fordoblet mandskabet og er klar til flere udfordringer.

Kontakt os i dag på support@gigabit.dk eller ring og hør nærmere på telefon 71 99 22 30

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er crowdfunding?

Hvad er crowdfunding? Projektet er crowdfundet og derfor bygget på princippet om, at betalingen modtages på forhånd, mod at der ydes en fordel eller gave til gengæld. Gigabit siger tak for hjælpen ved uden beregning at give 60 mdrs. 100/100 Mbps abonnement med i etableringsprisen. Som ved andre fiberprojekter udgør kundernes betaling kun en del af etableringsudgifterne.

Gigabit er ikke for alle. Folk har forskellige behov. Ved at gøre fiberprojektet crowdfundet er det muligt at bygge fibernet, hvor tilslutningsprocenten er langt lavere end, der normalt kræves. Vi tror på, at fibernet kan etableres med kun 25 – 30% tilslutning, så ingen er nødsaget til at ’vride armen om på naboen’ for at nå op på en høj tilslutningsprocent.

Gigabit er bygget på drømmen om at give danskerne hurtigt og stabilt fibernet. Skal dit område være med? Kontakt os i dag på support@gigabit.dk eller ring og hør nærmere på telefon 71 99 22 30

Hvad sker der efter tilmelding?

Efter bestilling sendes en bekræftetlsesmail og efter et stykke tid modtager kunden en mail vedr. bookning af fibertekniker til installation af fiberboks.

Skal det godkendes på grundejerforeningens generalforsamling?

Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, når gravearbejdet foregår på offentlig vej. Det er kommunen der er gravemyndighed og som bestemmer hvem der må grave. Haveforeninger ligger ofte i landzone og her gælder der andre regler. I landzone vil det ofte være foreningen selv der er gravemyndighed og som skal give tilladelse. Gigabit bestræber sig på at være på god fod med områdets grundejerforening.

Et fiberprojekt vil typisk strække sig over flere grundejerforeninger og kan fx også kun omfatte halvanden grundejerforening. Projektområderne udvælges efter behovet for hurtigere internetforbindelse og kan gå på tværs af både grundejerforeninger og kommunegrænser. Nogle grundejerforeninger har måske kun kabel-TV på en del af vejene, og derfor vil behovet for fibernet hos foreningens medlemmer variere derefter.

Er det muligt at få etablering et andet sted end til den nærmeste husmur?

Ja, hvis man ikke ønsker installation på nærmste husmur, kan alternativ placering aftales med fiberteknikeren, når han kommer på besøg for at opsætte af KAP-boks (kaldes også mediekonverter). Ekstra gravning koster 420 kr. pr. meter inkl. moms.

Hvad sker der, hvis jeg sælger huset?

Tilbud om gratis internet følger installationen. Ved salg af ejendommen overtager den nye ejer fiberforbindelsen og kan nyde godt af det gratis net i den resterende periode. Du kan til gengæld regne med en lidt højere salgspris for et hus med fiberforbindelse og tilmed gratis internet.

Internethastighed er et vigtigt parameter for mange familer ved huskøb: politiken.dk

Hvem har ansvaret for at gravearbejdet er reetableret ordentligt?

Ansvaret for gravearbejdet er Gigabits. Vi har pligt til at reetablere graveområdet efter endt arbejde. Kommunen foretager en afleveringsforretning, inden arbejdet kan godkendes, og derefter varetages eventuelle udbedringer af fx belægningsarbejde af Gigabit. Da nedlægningen af fiberrør forgår med styret underboring, graves der væsentligt mindre end ved længdegravning. Mandskabet har brug for to huller, som de kan bore imellem. Herefter graves der op lokalt ud for hver enkelt kunde for at tilslutte husstandens fiberrør ude i fortovet.

Hvilke gener kan vi forvente?

GIGABIT benytter sig af styret underboring, som medfører færre gener end traditionel længdegravning.

Imidlertid er der gener forbndet med al slags gravearbejde. Der vil fx være lejlighedsvis brug af kompressorer, pladevibratorer og jordlopper I hverdagene ml. kl 6:30 og 13:30. Den styrede underboringsmaskine vil fortsætte lidt længere ud på eftermiddagen. Ved brug af styret underboring vil meget få mennesker opleve, at fortovet bliver gravet op ud for matrikelen, uden at husstanden selv har bestilt fibernet. Det er Gigabits forventing, at den styrede underboring bevirker en begrænsning af generne knyttet til gravearbejdet.

Hvad koster det, når den medfølgende gratis periode udløber?

Prisen pr. måned følger Gigabits normale prisliste, som også gælder for vores øvrige mange tusinde kunder. Prisen er for nuværende 299 kr./md. for 100/100 Mbps og 349 kr./md. for 1000/1000 Mbps.

I sagens natur ved vi endnu ikke, hvad prisen er om fem år, men den følger markedet, og vil være den samme som for resten af Gigabits kunder.