Danmarks hurtigste Internet

Har jeres villaområde brug for fibernet?

Drømmer du om hurtig og stabil internetforbindelse?

Gigabit er pionéer med 1000/1000 Mbps i Danmark. Vores første kunde fik 1000/1000 Mbps i januar 2014.

Nu etablerer Gigabit eget fibernet. De første kunder kom online i Gigabits eget fibernet i foråret 2017 (Pilotprojekt). Fibernettet udvides løbende i Hovedstadsområdet.

Hvorfor vælge fibernet fra Gigabit?

 • Der er ingen udgifter for hverken grundejerforeningen eller for de grundejere, som ikke er interesserede i fibernet.
 • Alle i familien kan være online samtidigt – selv hvis de ser hver sin 4K Ultra HD film.
 • Supporten er teknisk kompetent på højt niveau.
 • Fibernet er den mest stabile teknologi på markedet, og er en fremtidssikret teknologi.
 • Fiberforbindelse er symmetrisk, så husstanden har mulighed for at uploade og downloade med samme hastighed.
 • Huset bliver mere værd og nemmere at sælge. Internetforbindelse er et vigtigt parameter for mange familier ved huskøb: politiken.dk

HVor mange tilmeldinger kræves?

Hvis ca. 25% af grundejerne i et villaområde tilmelder sig et Gigabit fiberprojekt, kan det i langt de fleste tilfælde realiseres. I praksis vil det oftest udmønte sig i, at der højst må være 75 gravemeter pr. tilmeldt husstand. Det afhænger af flere forhold, som f.eks. belægningstype på vejen. Oftest vil kun dele af en grundejerforening få etableret fibernet. Gigabit er interesseret i at bygge fibernet i villaområder i Hovedstadsområdet med mindst 250 husstande med langsom internetforbindelse - samlet på et overskueligt areal. Har dit lokalområde behov for fibernet, så kontakt os gerne i dag på support@gigabit.dk eller ring og hør nærmere på telefon 71 99 22 30

Hvad koster det?

Arbejdsløn til etablering af digital infrastruktur giver ret til håndværkerfradrag. Ved tilmelding inden tilmeldingsfristen medfølger op til fem års 100/100 Mbps internetforbindelse uden beregning, hvilket 'svarer til' ca. 150 kr (2018-model)/160 kr (2019-model) om måneden i 60 måneder efter håndværkerfradrag.

’Efternølerne’, som melder sig til efter fristen får 'kun' fire års medfølgende 100/100 Mbps internetforbindelse med i prisen, hvilket 'svarer til' ca. 185 kr. (2018-model)/ 200 kr. (2019-model) om måneden i 48 måneder efter håndværkerfradrag.

Pris 2018

 • Etablering på egen grund til nærmeste husmur og indvendig installation af fiberboks og fibermodem: 12.000 kr. (Arbejdsløn udgør 11.200) Ekstra gravemeter kan tilkøbes.
 • Internet 100/100 Mbps i 5 år efter etablering: 0 kr (’Efternølere’ får 4 år.)(2018-model)
 • Opgradering til 1000/1000 Mbps: 99 kr./måned (12.297 kr. ved tilmelding og derefter 99 kr./md. i 57 mdr.)
 • Fast IP adresse: inkluderet
 • Ekstra IP adresse: 25 kr./måned per ekstra adresse
 • IPv6: inkluderet
 • Reverse DNS: gratis på forespørgsel

Pris 2019

 • Etablering på egen grund til nærmeste husmur og indvendig installation af fiberboks og fibermodem: 12.995 kr. (Arbejdsløn udgør 12.000) Ekstra gravemeter kan tilkøbes.
 • Internet 100/100 Mbps i 5 år efter etablering: 0 kr (’Efternølere’ får 4 år.)(2018-model)
 • Opgradering til 1000/1000 Mbps: 99 kr./måned (13.292 kr. ved tilmelding og derefter 99 kr./md. i 57 mdr.)
 • Fast IP adresse: inkluderet
 • Ekstra IP adresse: 25 kr./måned per ekstra adresse
 • IPv6: inkluderet
 • Reverse DNS: gratis på forespørgsel

Opgradér til 1000/1000 Mbps for kun 99 kr./md. i den medfølgende periode med medfølgende internetforbindelse.

Efter hhv. 48 eller 60 måneder, ved udløb af den medfølgende periode, omfattes kundens internetforbindelse til Gigabits gældende prisliste. Prisen er den samme som for vores mange tusinde øvrige fiberkunder.

Hvordan foregår det?

Først husstandsomdeles materiale om projektet sammen med en invitation til infomøde i nærområdet. Marketingsafdelingen vil desuden fremsøge kontaktoplysninger på flest mulige grundejerforeninger i projektområdet, så de er orienterede om initiativet.

Omkring 14 dage før infomødet omdeles en invitation. Mødet foregår mellem en uge og en måned før tilmeldingsfristen.

Ønsker man at være med i projektet, foregår tilmelding her

Rettidig tilmelding sikrer fem års medfølgende 100/100 Mbps internetforbindelse uden beregning

Betaling sker kort tid efter tilmelding.

Fibernettet etableres på veje, hvor tilslutningen er tilstrækkelig. I tilfælde af at Gigabit ikke kan etablere fibernet hos en kunde, som allerede har betalt etableringsprisen, returneres pengene snarest. Returnering sker ca. en uge efter tilmeldingsfristen, når omfanget af områdets fibernet er fastlagt.

Projekteringsfasen

 • Vores projektingeniør planlægger den tekniske del.
 • Herefter søger projektingeniøren i samarbejde med projektlederen gravetilladelse og lægger planer for den praktiske del.
 • Projektleder står for at organisere og facilitere graveprocessen samt leder mandskabet sammen med formand og sjakbajs.

Installationen påbegyndes ved at en tekniker sætter en fiberboks samt et modem op indvendigt. Udvendigt skydes et fiberrør med jordraket fra husets ydermur til fortovet, hvor det forbindes med fibernettets rør. På Husmuren opsættes en almindelig dækskinne til beskyttelse af fiberkablet. Installationen udføres uden en udvendig boks.

Gigabit rykker ud med de styrede underboringsmaskiner omkring seks måneder efter tilmeldingsfristen og påbegynder anlægsarbejdet.

Fiberkablet kan nu blæses og splidses, hvorefter kunden er online. Processen foregår i flere stadier, så nogle vil f.eks. opleve at få indvendig installation op i god tid, inden fibernettet påbegyndes.

At etablere et fibernet tager tid. Vi forventer, at den sidste kunde i et givent projektområde er online et år efter tilmeldingsfristen.

Skal Gigabit etablere fibernet på din vej?

Gigabits eget fibernet har mange kunder online allerede. Vi har i april - maj 2018 fordoblet mandskabet og er klar til flere udfordringer.

Kontakt os i dag på support@gigabit.dk eller ring og hør nærmere på telefon 71 99 22 30

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor betaling ved tilmelding?

Det er bekosteligt at anlægge digital infrastruktur og derfor betales etableringsprisen ved tilmelding. Gigabit siger tak for hjælpen ved uden beregning at give 60 mdrs. 100/100 Mbps internetforbindelse med i etableringsprisen. Som ved andre fiberprojekter udgør kundernes betaling kun en begrænset del af etableringsudgifterne.

Gigabit er ikke for alle. Folk har forskellige behov. Ved at lade fiberprojektet være betalt ved tilmelding, er det muligt at bygge fibernet, hvor tilslutningsprocenten er langt lavere, end der normalt kræves. Vi tror på, at fibernet kan etableres med kun 25% tilslutning, så ingen er nødsaget til at ’vride armen om på naboen’ for at få fibernet til området.

Gigabit er bygget på drømmen om at give danskerne hurtigt og stabilt fibernet. Skal dit område være med? Kontakt os i dag på support@gigabit.dk eller ring og hør nærmere på telefon 71 99 22 30

Tilmelding kan påbegyndes ved at skrive din adresse her

Hvad sker der efter tilmelding?

Efter bestilling sendes en bekræftelsesmail, og efter et stykke tid modtager kunden en mail om teknikerbesøg til installation af fiberboks. Tiden kan, om nødvendigt, ombookes ved henvendelse til supporten.

Skal fiberprojektet godkendes af grundejerforeningen?

På offentlig vej bliver grundejerforeningen ikke involveret. På private fællesveje bliver grundejerne hørt af kommunen. Forbedring af digital infrastruktur anses for et hensigtsmæssigt anlægsarbejde af de offentlige forvaltninger. Gigabit har endnu ikke fået afslag fra en kommune på ansøgning om gravetilladelse til etablering af fibernet på private fællesveje. Den respektive kommune er også på private fællesveje i besiddelse af gravemyndigheden, men skal naturligvis tage høringssvar med i overvejelserne.

For haveforeninger forholder det sig anderledes, da det oftest vil være foreningen selv, der er gravemyndighed. Gigabit bestræber sig på at være på god fod med projektsområdets grundejerforeninger, vejlaug og Bestyrelser.

Et fiberprojekt vil typisk strække sig over flere grundejerforeninger og kan fx også kun omfatte halvanden grundejerforening. Projektområderne udvælges efter behovet for hurtigere internetforbindelse og kan gå på tværs af både grundejerforeninger og kommunegrænser. Nogle grundejerforeninger har måske kun kabel-TV på en del af vejene, og derfor vil behovet for fibernet hos foreningens medlemmer variere derefter.

Hvilke gener kan vi forvente?

Gigabit benytter sig af styret underboring, som medfører færre gener end traditionel længdegravning. Imidlertid er der gener forbundet med al slags gravearbejde. I gravemandskabets almindelige arbejdstid, betjenes kompressor, pladevibrator og jordloppe. Den styrede underboringsmaskine vil lejlighedsvis fortsætte lidt længere ud på eftermiddagen.

Ved brug af styret underboring vil meget få mennesker opleve, at fortovet bliver gravet op ud for matriklen, uden at husstanden selv har bestilt fibernet. Det er Gigabits forventning, at den styrede underboring bevirker en begrænsning af generne knyttet til gravearbejdet.

Hvem har ansvaret for reetablering af gravearbejdet?

Ansvaret for gravearbejdet er Gigabits. Vi har pligt til at reetablere graveområdet efter endt arbejde. Kommunen foretager en afleveringsforretning, inden arbejdet kan godkendes. Derefter varetages eventuelle pålagte udbedringer af belægningsarbejde af Gigabit. Da nedlægningen af fiberrør forgår med styret underboring, graves der væsentligt mindre end ved længdegravning. Mandskabet har brug for to huller, som de kan bore imellem. Herefter graves der op lokalt ud for hver enkelt kunde for at tilslutte ejendommens fiberrør til rørene i fortovet.

Er det muligt at få etablering et andet sted end til den nærmeste husmur?

Ja, hvis man ikke ønsker installation på nærmste husmur, kan alternativ placering aftales med fiberteknikeren, når han kommer på besøg for at opsætte af KAP-boks (kaldes også fiberboks). Ekstra gravning koster 420 kr. pr. meter inkl. moms.

Hvad sker der, hvis jeg sælger huset?

Tilbud om gratis internet følger installationen. Ved salg af ejendommen overtager den nye ejer fiberforbindelsen og kan nyde godt af det gratis net i den resterende periode. Du kan til gengæld regne med en bedre handel for et hus med fiberforbindelse og tilmed gratis internet.

Internethastighed er et vigtigt parameter for mange familer ved huskøb: politiken.dk

Hvilket udstyr følger med?

Til den indvendige installation følger fiberstik og modem. Router kan enten tilkøbes af Gigabit, eller kunden kan bruge en model efter eget valg. Gigabit anbefaler at købe en Inteno Router gennem os. Dermed er der både garanti for kvaliteten af routeren samt optimal support, hvis der skulle opstå problemer. Gigabits supportere har et solidt kendskab til de Inteno routere, som Gigabit sælger, og kan i sagens natur ikke vejlede på samme kompetente niveau i opsætning af en kundeindkøbt router af vilkårligt mærke og model.

Er der nogen bindingsperiode?

Internetforbindelsen kan opsiges med en måneds varsel (løbende måned plus en måned). Det gælder fra første dag, internetforbindelsen aktiveres. Ligger den tilmeldte ejendom i et fiberprojektområde, som havde oprindelig tilmeldingsdato i 2017 og 2018, tilbagebetales 49 kr. af etableringsprisen for hver måned af den medfølgende gratis internetforbindelse.

Eksempel:

En kunde er rettidigt tilmeldt i Strandmarkskvarteret i Hvidovre, og kunden kommer online 1/3 - 2019. Da kunden er rettiigt tilmeldt, følger 60 mdrs. 100/100 Mbps forbindelse med i etableringsprisen. Kunden vælger at opsige sit abonnement pr. 28/2 - 2022. Dermed er 48 ud af 60 mdrs. medfølgende periode med 100/100 Mbps internetforbindelse brugt, og der er 12 mdr. tilbage af de medfølgende 60 mdrs. internetforbindelse. Kunden får udbetalt et samlet beløb af Gigabit, som udgør 12 gange 49 kr = 588 kr.

Ligger ejendommen i et fiberprojektområde med tilmeldingsfrist i 2019 og fremefter, er etableringsprisen 12.995 kr. For disse kunder gælder også, at opsigelsesperioden er løbende måned plus en måned (en måneds varsel).

Er Gigabits fibernet åbent for andre udbydere?

Ja, fibernettet er åbent for andre udbydere fra dag et. Gigabit har dog ingen indflydelse på, hvorvidt andre udbydere er interesserede i at leje sig ind på fibernettet eller ej. Gigabit vil opkræve samme fiberleje hos andre udbydere, som vi selv opkræves, når Gigabit lejer sig ind på andre udbyderes fibernet (fx TDC's net).

Kan man fortryde?

Kunden har ret til at træde tilbage fra tilslutningsaftalen frem til etableringen af den indvendige eller udvendige installation er påbegyndt på kundens matrikel. Læs mere om handelsvilkår for private.

Hvad koster det, når den medfølgende gratis periode udløber?

Prisen pr. måned følger Gigabits normale prisliste, som også gælder for vores øvrige mange tusinde kunder. De aktuelle priser kan ses her

I sagens natur ved vi endnu ikke, hvad prisen er om fem år, men den følger markedet, og vil være den samme som for resten af Gigabits kunder.

Vil du være med, så kontakt os gerne, eller tilmeld dig her